“New Travel” զբոսաշրջային կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2015թ․-ին:

Կազմակերպությունն իրականացնում է զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցում արտագնա, ներգնա, և ներքին զբոսաշրջության ոլորտում, այդ թվում նաև սոց փաթեթներով հանգստի կազմակերպում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում։

2016, 2017, 2019թթ․ “New Travel” զբոսաշրջային կազմակերպությունը մասնակցել է  <<Ինտուր Էքսպո>> միջազգային 3 ցուցահանդեսների։

Մեր նպատակն է մատուցել որակյալ զբոսաշրջային ծառայություններ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ։